ფუნქციის თვისებები

მეათე კლასში ჩატარდა ჯგუფური მუშაობა სახელმძღვანელოში მოცემულ ფუნქციის თვისებების სავარჯიშოებში შემოთავაზებულ თემაზე. ჯგუფებში გადანაწილებული დეტალურად
2018-10-26

სივრცული ფიგურები

მერვე კლასში ჩატარდა ჯგუფური მუშაობა თემაზე - სივრცული ფიგურები. თითოეულ ჯგუფს მიეცა ფიგურა და მოსწავლეებმა ამ ფიგურის შესახებ დადგინეს წვეროების, დეტალურად
2018-04-27

მრავალწახნაგები

მეცხრე კლასში ჩატარდა დამოუკიდებელი სამუშაო ჯგუფური მუშაობით თემაზე - მრავალწახნაგები. თითოეულ ჯგუფს მიეცა ფიგურა და მოსწავლეებმა ამ ფიგურის დეტალურად
2018-04-25

სამკუთხედების ტოლობის ნიშნები

მეშვიდე კლასში ჩატარდა ჯგუფური მუშაობა სახელმძღვანელოში არსებულ პროექტზე. ამოცანა მდგომარეობს შემდეგში, უნდა გავზომოთ მანძილი ხევის ერთ ნაპირზე დეტალურად
2018-04-24

ვარსკვლავიანი ამოცანა

მეცხრე კლასში ჩატარდა დამოუკიდებელი სამუშაო ჯგუფური მუშაობით თემაზე - სახელმძღვანელოში მოცემული ვარსკვლავიანი ამოცანა. თემა - განტოლება. დეტალურად
2018-03-23

ავტობუსის მოძრაობის ტრაექტორია

მეშვიდე კლასში ჩატარდა ჯგუფური მუშაობა სახელმძღვანელოში არსებულ პროექტზე. ამოცანა მდგომარეობს შემდეგში, მოცემულია შედგენილი რუკა და სქემა დეტალურად
2018-03-22
ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 193

საიტზე იმყოფება: 7

არქივი

2023-07

2023-05

2023-04