გამოცდა მათემატიკაში

სიახლე ჩემს ცხოვრებაში - მიმდინარე წლის ზაფხულში ჩავაბარე მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურებისთვის დეტალურად
2019-09-12

სერტიფიკატი

გავიარე საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ა(ა)იპ "საქართველოს საგანმანათლებლო დეტალურად
2019-06-20

მათემატიკა და ვებ - 2019, შედეგები

პროექტმა "მათემატიკა და ვებ ტექნოლოგიები - 2019" დაასრულა ორთვიანი მუშაობა და ცნობილია მოსწავლეების მიერ დეტალურად
2019-06-11

კონფერენცია

ამა წლის 25 მაისს გაიმართა - საჯარო სკოლებში მათემატიკის მასწავლებლების თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერების დეტალურად
2019-05-25

ყველა აქტივობების ნახვა