სოციალური პროექტი - რეფლექსია

2020 წლის 18 თებერვალს მეცხრე კლასმა დაასრულა მუშაობა სოციალურ პროექტზე „გასაფერადებელი ბრტყელი ფიგურები“ - დეტალურად
2020-02-18

კვადრატული უტოლობა - რეფლექსია

2020 წლის 17 თებერვალს მეცხრე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „კვადრატული უტოლობა“. გაკვეთლზე დეტალურად
2020-02-18

მართკუთხა პარალელეპიპედი - რეფლექსია

2020 წლის 18 თებერვალს მეხუთე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „მართკუთხა პარალელეპიპედის სრული დეტალურად
2020-02-18

უკუკავშირი კოლეგას - რეფლექსია

2020 წლის 17 თებერვალს ჩემს კოლეგას, ჩემს ტუტორს - ნინა კოდიაშვილს დავესტარი რიგით გაკვეთილზე მეექვსე დეტალურად
2020-02-18

ყველა აქტივობების ნახვა