სერტიფიკატი

გავიარე საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ა(ა)იპ "საქართველოს საგანმანათლებლო დეტალურად
2019-06-20

კონფერენცია

ამა წლის 25 მაისს გაიმართა - საჯარო სკოლებში მათემატიკის მასწავლებლების თანამშრომლობითი კულტურის გაძლიერების დეტალურად
2019-05-25

თანამშრომლობითი კულტურა

საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ა(ა)იპ "საქართველოს საგანმანათლებლო დეტალურად
2019-05-19

ანიმაციის დაბადება

პროექტის მინდინარეობის დროს მერვე კლასის მოსწავლეებს მივეცი ახალი დავალება - ზღაპარი მათემატიკურ ფორმულებზე. დეტალურად
2019-04-19

ყველა აქტივობების ნახვა