სოციალური პროექტის შესახებ - უკუკავშირები

პირველი კლასის მასწავლებელი - ნანა მიქელაძე პირველი კლასის სასწავლო პროგრამაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გეომეტრიულ მასალას. ე.ს.გ-ის თანახმად, დეტალურად
2020-02-19

უკუკავშირი კოლეგას - რეფლექსია

2020 წლის 17 თებერვალს ჩემს კოლეგას, ჩემს ტუტორს - ნინა კოდიაშვილს დავესტარი რიგით გაკვეთილზე მეექვსე კლასში. მასწავლებელმა შეამოწმა საშინაო დავალება დეტალურად
2020-02-18