სასწავლო გარემო

1.ა. კითხვა - სკოლაში (მოსწავლეებთან, მშობლებთან, მასწავლებლებთან) ვამყარებ პოზიტიურ კომუნიკაციას, კეთილგანწყობილ და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული დეტალურად
2020-02-17

სწავლება

3.ა. კითხვა - მოსწავლეებს მკაფიოდ და გასაგებად გადავცემ ინფორმაციას; ვეხმარები სასწავლო მასალის ათვისებაში? (ქულა 4) მასალის ახსნისას ყურადღებას დეტალურად
2020-02-17

სწავლების დროს შეფასების გამოყენება

4.ა. კითხვა - მოსწავლეთა შეფასების მიზნით ვქმნი და ვიყენებ შესაბამის ინსტრუმენტებს? (ქულა 4) მოსწავლეს ვაცნობ/ან ვრთავ შეფასების ინსტრუმენტების დეტალურად
2020-02-17
ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 200

საიტზე იმყოფება: 3

არქივი

2024-01

2023-12

2023-10