მართკუთხა პარალელეპიპედის სრული ზედაპირის ფართობი, მოდული

საგანი: მათემატიკა კლასი: V მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი დრო: 45 წუთი. მოსწავლეთა პროფილი: 18, მათ შორის სსსმ 2 თემა: მართკუთხა პარალელეპიპედის სრული დეტალურად
2020-02-13

ვექტორის გამოყენების მაგალითები

სერია - გაკვეთილის გეგმა - ისტ-ის გამოყენება მათემატიკაში. საგანი: მათემატიკა კლასი: XI მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი დრო: 45 წუთი. ვექტორების დეტალურად
2020-02-11

კვადრატული უტოლობა

სერია - გაკვეთილის გეგმა - ისტ-ის გამოყენება მათემატიკაში. საგანი: მათემატიკა კლასი: IX მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი დრო: 45 წუთი. თემა: კვადრატული დეტალურად
2020-02-11

პრობლემის მოგვარება ერთი კონკრეტული ამოცანისთვის

სერია - გაკვეთილის გეგმა - ისტ-ის გამოყენება მათემატიკაში. მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი საგანი: მათემატიკა კლასი: X თემა: პრობლემის მოგვარება ერთი დეტალურად
2020-01-31

ინტეგრირებული გაკვეთილი მათემატიკა და მეწარმეობაში

სერია - გაკვეთილის გეგმა - ისტ-ის გამოყენება მათემატიკაში. მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი; ნონა მელაშვილი საგანი: მათემატიკა კლასი: X თემა: დეტალურად
2020-01-30

რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების კლასიფიკაცია

სერია - გაკვეთილის გეგმა - ისტ-ის გამოყენება მათემატიკაში. მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი საგანი: მათემატიკა კლასი: IX თემა: რაციონალური და დეტალურად
2020-01-30
ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 120

საიტზე იმყოფება: 2


არქივი

2021-07

2021-06

2021-05

2020-12

2020-11