კურუკულუმი - 2022-2023 ს/წ

მოგეხსენებათ 2022 - 2023 სასწავლო წლის 7 ოქტომბრიდან გარკვეული მიზეზების გამო წამოვედი - ქვემო ქართლი, ბოლნისი, სოფელ რატევანის საჯარო სკოლიდან, ამავე დეტალურად
2023-01-15

კურუკულუმები და ინდ. გეგმები - 2022-2023 ს/წ

ვინაიდან მიმდნინარე 2022-2023 სასწავლო წელს კურუკულუმები და კომპლექსური დავალებები მხოლოდ საბაზო საფეხურზეა სავალდებულო და საშუალო საფეხურზე მეათე დეტალურად
2022-09-15

კურუკულუმები და ინდ. გეგმები - 2021-2022 ს/წ

ჩვენი სკოლა - ქვემო ქართლი, ბოლნისი, სოფელი რატევანი - ჩართულია ახალი სკოლის მოდელში 2020-2021 სასწავლო წლიდან. მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში დეტალურად
2021-09-12

თემატური გეგმები

2019-2020 სასწავლო წელი მეთერთმეტე კლასი | მეათე კლასი | მეცხრე კლასი | მეხუთე კლასი 2018-2019 სასწავლო წელი მეთორმეტე კლასი | მეათე კლასი | მეცხრე კლასი | მერვე დეტალურად
2020-02-20

ინდივიდუალური გეგმები

2019-2020 სასწავლო წელი სსსმ - პირველი სემესტრი, მეცხრე კლასი | სსსმ1 - პირველი სემესტრი, მეხუთე კლასი | სსსმ2 - პირველი სემესტრი, მეხუთე კლასი 2018-2019 სასწავლო დეტალურად
2020-02-20
ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 200

საიტზე იმყოფება: 2

არქივი

2024-01

2023-12

2023-10