პრაქტიკული კურსი - რეფლექსია

აკადემიური კურსი - ოთხთვიანი კურსი მოვნიშნე, დაწყების დრო 17 სექტემბერი, ამიტომ დრო რომ არ დამეკარგა დავგეგმე თებერვალში დამემთავრებინა პრაქტიკული დეტალურად
2020-06-13

მოდული - სადემონსტაციო კურსი - რეფლექსია

სადემონსტრაციო კურსის გავლისას, შევიმუშავეთ ონლაინ პლატფორმაზე მუშაობის პრინციპები. აკადემიური კურსის მსვლელობის თეორიული დეტალური აღწერა და დეტალურად
2020-06-11

მოდული - შესავალი კურსი - რეფლექსია

შესავალი კურსი ძალიან საჭირო და მრავლისმომცემი იყო. განათლების შესახებ ყველა ბრძანება, წესი თუ სხვა დოკუმენტი - როგორ მოვიძიოთ და გავეცნოთ. დეტალურად
2020-06-11

კურსი 1 - რეფლექსია

კვლევა და დიფერენცირება კვლევა არის აქტიური, შრომატევადი, სისტემური შესწავლის პროცესი, რომელიც მიზნათ ისახავს რაიმე პრობლემური საკითხის გადაჭრას დეტალურად
2020-02-17

კურსი 2 - რეფლექსია

მეორე მოდულის კურსის მასალა მნიშვნელოვანი იყო გაკვეთილის დაგეგმის და ჩატარების თვალსაზრისით, ვისწავლეთ თუ როგორ გავაუმჯობესოთ სასწავლო მიზნები დეტალურად
2020-02-17