კვადრატული უტოლობა - რეფლექსია

2020 წლის 17 თებერვალს მეცხრე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „კვადრატული უტოლობა“. გაკვეთლზე მუშაობდა გეგმით გათვალისწინებული ოთხი დეტალურად
2020-02-18

მართკუთხა პარალელეპიპედი - რეფლექსია

2020 წლის 18 თებერვალს მეხუთე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „მართკუთხა პარალელეპიპედის სრული ზედაპირის ფართობი“. გაკვეთილის მიზანი დეტალურად
2020-02-18

ვექტორის გამოყენების მაგალითები - რეფლექსია

2020 წლის 12 თებერვალს მეთერთმეტე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „ვექტორების გამოყენების მაგალითები“. გაკვეთილის მიზანი იყო დეტალურად
2020-02-12

პრობლემაზე ორიენტ-ლი გაკვეთილი - რეფლექსია

2020 წლის 10 თებერვალს მეათე კლასში ჩავატარე პრობლემაზე ორიენტირებული გაკვეთილი: „პრობლემის მოგვარება ერთი კონკრეტული ამოცანისთვის“. პრობლემა დეტალურად
2020-02-10

რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების კლასიფიკაცია

2020 წლის 3 თებერვალს მეცხრე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების კლასიფიკაცია“. გაკვეთილს დეტალურად
2020-02-03
ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 120

საიტზე იმყოფება: 3


არქივი

2021-07

2021-06

2021-05

2020-12

2020-11