2020-09-18მიმდინარე 2020-21 სასწავლო წლის დაწყებამდე პროფესიული გავნვითარების მიზნით, მონაწილეობა მივიღე KEY CONSULTING - ის მიერ შემოთავაზებულ დისტანციურ - ონლაინ ტრენინგებში.


6.09.20 - "ინკლუზიური განათლება", სერთიფიკატი.

10.09.20 - "ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები", სერთიფიკატი.

13.09.20 - "კომპლექსური დავალების შექმნა", სერთიფიკატი.