2018-10-23ჩემი პედაგოგიური მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით მერვე, მეცხრე და მეათე კლასებში ჩავატარე კვლევა თემაზე "როგორი მინდა იყოს ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი", კვლევაში მონაწილეობა მიიღო შესაბამისად - 14, 16 და 16 მოსწავლემ. ორმა მოსწავლემ დააფიქსირა ორი მოთხოვნა და ორივე გავატარე ცხრილში, საბოლოოდ გამოვიდა 50 ხმა.


ხმათა განაწილების ცხრილი:


დიაგრამა:


დასკვნა ასეთია, კვლევის პასუხები იყო მრავალფეროვანი და ბევრის მთქმელი, მიმახვედრა, დამაფიქრა და დამანახა ის, რომ გაკვეთილის ჩატარებისას მაქვს ხარვეზები და უნდა ვიმუშავო მათ გამოსწორებაზე.