კომპლექსური დავალება - მცირე მეწარმე

მიმდინარე სასწავლო წელს კურიკულუმით გათვალისწინებული მაქვს მეხუთე კლასში სამი კომპლექსური დავალების შესრულება, ერთი პირველ სემესტრში და ორი დეტალურად
2023-12-25

კომპლექსური დავალება - საოჯახო ბიზნესი

მიმდინარე სასწავლო წელს კურიკულუმით გათვალისწინებული მაქვს მერვე კლასში სამი კომპლექსური დავალების შესრულება, ერთი პირველ სემესტრში და ორი დეტალურად
2023-12-25

კომპლექსური დავალება - ნორჩი არქიტექტორი

მიმდინარე სასწავლო წელს კურიკულუმით გათვალისწინებული მაქვს მეცხრე კლასში სამი კომპლექსური დავალების შესრულება, ერთი პირველ სემესტრში და ორი დეტალურად
2023-12-25

კომპლექსური დავალება - ინტერნეტიზაცია

მიმდინარე სასწავლო წელს კურიკულუმით გათვალისწინებული მაქვს მეხუთე კლასში სამი კომპლექსური დავალების შესრულება, ერთი პირველ სემესტრში და ორი დეტალურად
2023-10-13

კომპლექსური დავალება - გასართობი პარკის დაგეგმარება

მერვე კლასში კომპლექსური დავალების ბარათი წარვადგინე 2023 წლის 25 აპრილს, ხოლო ნამუშევრების წარდგენა - პრეზენტაცია ჩატარდა 23 მაისს. კომპლექსური დეტალურად
2023-05-24

ხიდის მოდელის დამზადება და სიმყარის კვლევა

მეშვიდე კლასში მესამე კომპლექსური დავალების ბარათი წარვადგინე 2022 წლის 16 მაისს, ხოლო პრეზენტაცია ჩატარდა 27 მაისს. კომპლექსური დავალების მიზანი იყო დეტალურად
2022-05-28
ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 200

საიტზე იმყოფება: 3

არქივი

2024-01

2023-12

2023-10