2020-06-11სადემონსტრაციო კურსის გავლისას, შევიმუშავეთ ონლაინ პლატფორმაზე მუშაობის პრინციპები. აკადემიური კურსის მსვლელობის თეორიული დეტალური აღწერა და შესაბამისი პრაქტიკული დავალებების შესრულება.

დავალებების მრავალსახეობა, მათ შორის კითხვების სხვადასხვა ფორმა - ერთი სწორი პასუხით, ერთი მოსანიშნი - ჩამოსაშლელი კითხვები, ორი და მეტ პასუხიანი კითხვები.

გავაანალიზეთ შემდგომი მუშაობის სტრუქტურული ფონი.

შევქმენით პოსტი ვიკი - საინტერესო სამუშაო იყო.

დავადგინეთ ვებინარის ტექნიკური მახასიათებლები - შემდგომი გამოყენებისთვის.

ვიმუშავეთ პრაქტიკული დავალებების შესრულებაზე და შედეგების მიღების ფორმებსა და შესაძლებლობებსაც გავეცანით.

ამრიგად, აკადემიური კურსის ონლაინ შესაძლებლობების ტექნიკური მახასიათებლები გავიარეთ და გავიაზრეთ სადემონსტრაციო კურსში.

ამ მოდულის გავლა აუცილებელი იყო, რათა აკადემიური კურსის გავლის დროს ჩვენი ყურადღება არ გაფანტულიყო ტექნიკური მახასიათებლების რაობაზე და მხოლოდ გვეფიქრა დავალების მიზნის შესრულებაზე.

ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 193

საიტზე იმყოფება: 7

არქივი

2023-07

2023-05

2023-04