2022-04-02მეშვიდე კლასში მეორე კომპლექსური დავალების ბარათი წარვადგინე 2022 წლის 11 მარტს, ხოლო პრეზენტაცია ჩატარდა 1 აპრილს.

კომპლექსური დავალების მიზანი იყო ანალიზური გეომეტრიის საწყისების მაღალ დონეზე შესწავლა, კერძოდ სიმეტრია და პარალელური გადატანა.

მოსწავლეებს მიღებული ცოდნის გამოყენებით უნდა შეესრულებინათ სიმეტრიისა და პრალელური გადატანის ნიმუშები პროგრამა GEOGEBRA-ში, პროგრამა DESMOS-ში ან ფურცელზე.

პრეზენტაციის დღეს წარმოდგენილი იყო შესრულებული ნამუშევრები GEOGEBRA-ში და ხელით ნახაზები.

ვფიქრობ რამდენიმე მოსწავლემ პროგრამა GEOGEBRA აითვისა კარგად - დავალების შესრულების დონეზე.

პრეზენტაციის დღეს არ გამოცხადდა ერთი მოსწავლე - ვაგრძელებთ მუშაობას.

პრეზენტაციაზე მოსწავლეები ხალისით ჰყვებოდნენ მუშაობის პროცესზე და პასუხობდნებ შეკითხვებს.

პრეზენტაციამ მშვიდ და სამუშაო ვითარებაში ჩაიარა.

კომპლექსური დავალების ბარათი:

სიმეტრია, პარალელური გადატანა

სხვადასხვა დონის რამდენიმე პრეზენტაცია:

პრეზენტაცია 1

პრეზენტაცია 2

პრეზენტაცია 3


შეფასების რუბრიკა და დიაგნოსტიკა

ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 193

საიტზე იმყოფება: 7

არქივი

2023-07

2023-05

2023-04