2017-10-18მეშვიდე კლასის მოსწავლეებს მიეცათ დავალება, გეომეტრიული ფიგურების გამოჭრა, კუთხეების გაზომვა და მათი კლასიფიკაცია გვერდების და კუთხეების მიხედვით.

მოსწავლეებმა გამოჭრეს გეომეტრიული ფიგურები: მართკუთხედი, კვადრატი, პარალელოგრამი, რომბი, სამკუთხედი, ტრაპეცია, მრავალკუთხედი საკუთარი შეხედულებით, გაზომეს კუთხეები ტრანსპორტირით და დააწერეს კუთხეებს ზომები.

გაითვალისწინეს სამკუთხედში გვერდების მიხედვით კლასიფიკაცია: ტოლგვერდა, ტოლფერდა და სხვადასხვაგვერდა, აგრეთვე ტოლფერდა ტრაპეცია.

აგრეთვე სამკუთხედის კლასიფიკაცია კუთხეების მიხედვით: მახვილკუთხა, მართკუთხა და ბლაგვკუთხა;


დავალება შეასრულეს და შეფასება დაიმსახურეს:

ასანიძე ლუკა - 10

ბაირამოვი სეიდალი - 9

ლაზარეიშვილი გოდერძი - 9

ლომიძე ელენე - 10

ლომიძე ლუკა - 10

ნაბიევი ელთუნ - 9

ყურაშვილი გიორგი - 10

შუბითიძე მარიამი - 10

შეფასების კრიტერიუმები
ცუდი (4-5) საშუალო (6-7) კარგი (8-9) ძალიან კარგი (10)
ვერ შეძლეს ფიგურების გამოჭრა და კლასიფიკაცია. დავალება ვერ შეასრულა. არჩეული დავალების შესრულებისას დასჭირდა დახმარება, ცუდად ერკვევა ფიგურების მახასიათებლებში. კარგად შეასრულა დავალება. გამოჭრა ფიგურები, გაზომა კუთხეები, მოახერხა მათი კლასიფიკაცია. ძალიან კარგად შეასრულა დავალება. გამოჭრა ფიგურები, ზუსტად გაზომა კუთხეები, დაადგინა მახასიათებლები და ძალიან კარგად შეძლო მათი კლასიფიკაცია.

დოკუმენტაცია არსებობს.

ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 200

საიტზე იმყოფება: 5

არქივი

2024-01

2023-12

2023-10