2020-02-21დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის

ვისწ. და ვასწ. კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება

განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება

ეფექტური განმავითარებელი შეფასება

კლასის მართვა

კონსტრუქტივიზმი

მაძიებლის სახელმძღვანელო

დიფერენცირება სწავლებისა და სწავლის მეთოდები

მე მასწავლებელი

გარემო როგორც საგანმათლებლო რესურსი

მოტივაცია თეორიასა და პრაქტიკაში

პრობლემაზე დაფუძვნებული სწავლება

მოაზროვნის სახელმძღვანელო

მასწავლებლის პორტფოლიო

სტრატეგიები სწავლის მოტივაციის გასაზრდელად

თვითრეგულაცია

უსაფრთხო სკოლა

ინტეგრირებული მეთოდები პედაგოგიკაში

სასწავლო და სოციალური პროექტების გეგმების კრებული

სასწავლო პროცესის დაგეგმვა

გაკვეთილის დაგეგმვის ფაზები - ზურა ვახანია

ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 193

საიტზე იმყოფება: 7

არქივი

2023-07

2023-05

2023-04