რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების კლასიფიკაცია

სერია - გაკვეთილის გეგმა - ისტ-ის გამოყენება მათემატიკაში. მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი საგანი: მათემატიკა კლასი: IX თემა: რაციონალური და დეტალურად
2020-01-30

მრავალნიშნა რიცხვების გამრავლება

სერია - გაკვეთილის გეგმა - ისტ-ის გამოყენება მათემატიკაში. მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი საგანი: მათემატიკა კლასი: V თემა: მრავალნიშნა რიცხვების დეტალურად
2020-01-29

პარალელური გადატანა, მობრუნება

სერია - გაკვეთილის გეგმა - ისტ-ის გამოყენება მათემატიკაში. მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი საგანი: მათემატიკა კლასი: IX თემა: პარალელური გადატანა, დეტალურად
2020-01-05

ორუცნობიან განტოლებათა/უტოლობათა სისტემები

სერია - გაკვეთილის გეგმა - ისტ-ის გამოყენება მათემატიკაში. მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი საგანი: მათემატიკა კლასი: X თემა: ორუცნობიან განტოლებათა დეტალურად
2020-01-02

ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა

სერია - გაკვეთილის გეგმა - ისტ-ის გამოყენება მათემატიკაში. მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი საგანი: მათემატიკა კლასი: VIII თემა: ორუცნობიან განტოლებათა დეტალურად
2018-11-12
ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 193

საიტზე იმყოფება: 7

არქივი

2023-07

2023-05

2023-04