რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების კლასიფიკაცია

2020 წლის 3 თებერვალს მეცხრე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „რაციონალური და ირაციონალური რიცხვების კლასიფიკაცია“. გაკვეთილს დეტალურად
2020-02-03

მრავალნიშნა რიცხვების გამრავლება - რეფლექსია

2020 წლის 31 იანვარს მეხუთე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „მრავალნიშნა რიცხვების გამრავლება“. გაკვეთილს არ ესწრებოდა ორი მოსწავლე დეტალურად
2020-01-31

უბან-უბან წრფივი ფუნქციები - რეფლექსია

2020 წლის 30 იანვარს მეთერთმეტე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „უბან-უბან წრფივი ფუნქციები“. გაკვეთილს არ ესწრებოდა ერთი მოსწავლე დეტალურად
2020-01-30

ორუცნობიან განტ./უტოლ. სისტემები - რეფლექსია

2020 წლის 27 იანვარს მეათე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „ორუცნობიან განტოლებათა/უტოლობათა სისტემები“. გაკვეთილს არ ესწრებოდა ერთი დეტალურად
2020-01-27

პარალელური გადატანა, მობრუნება - რეფლექსია

2020 წლის 24 იანვარს მეცხრე კლასში ჩავატარე სტანდარტული გაკვეთილი თემაზე: „პარალელური გადატანა, მობრუნება“. გაკვეთილს არ ესწრებოდა ერთი მოსწავლე დეტალურად
2020-01-24

ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა - რეფლექსია

სერია ისტ მათემატიკაში, შედეგები - ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა, მერვე კლასი. ამ კლასში არის სსსმ საჭიროების მქონე მოსწავლე, რომელიც ჯგუფის დეტალურად
2018-12-10
ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 200

საიტზე იმყოფება: 1

არქივი

2024-01

2023-12

2023-10