სწავლება

3.ა. კითხვა - მოსწავლეებს მკაფიოდ და გასაგებად გადავცემ ინფორმაციას; ვეხმარები სასწავლო მასალის ათვისებაში? (ქულა 4) მასალის ახსნისას ყურადღებას დეტალურად
2020-02-17

სწავლების დროს შეფასების გამოყენება

4.ა. კითხვა - მოსწავლეთა შეფასების მიზნით ვქმნი და ვიყენებ შესაბამის ინსტრუმენტებს? (ქულა 4) მოსწავლეს ვაცნობ/ან ვრთავ შეფასების ინსტრუმენტების დეტალურად
2020-02-17

კურსი 1 - რეფლექსია

კვლევა და დიფერენცირება კვლევა არის აქტიური, შრომატევადი, სისტემური შესწავლის პროცესი, რომელიც მიზნათ ისახავს რაიმე პრობლემური საკითხის გადაჭრას დეტალურად
2020-02-17

კურსი 2 - რეფლექსია

მეორე მოდულის კურსის მასალა მნიშვნელოვანი იყო გაკვეთილის დაგეგმის და ჩატარების თვალსაზრისით, ვისწავლეთ თუ როგორ გავაუმჯობესოთ სასწავლო მიზნები დეტალურად
2020-02-17

კურსი 3 - რეფლექსია

მიმდინარე კურსის განმავლობაში გავიარეთ და ძალიან მომეწონა საკითხი - გარემოს მნიშვნელობა სასწავლო პროცესში, მართლაც ძალიან დიდია მისი მნიშვნელობა დეტალურად
2020-02-17

მართკუთხა პარალელეპიპედის სრული ზედაპირის ფართობი, მოდული

საგანი: მათემატიკა კლასი: V მასწავლებელი: მარინე ღვედაშვილი დრო: 45 წუთი. მოსწავლეთა პროფილი: 18, მათ შორის სსსმ 2 თემა: მართკუთხა პარალელეპიპედის სრული დეტალურად
2020-02-13
ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 120

საიტზე იმყოფება: 2


არქივი

2021-07

2021-06

2021-05

2020-12

2020-11